Referenties

Referenties

Yoram Ish-Hurwitz - Oranjewoud Festival

Yoram Ish-Hurwitz - Oranjewoud Festival

Sinds editie 2016 werken De Kippen met veel toewijding en succes aan de marketing en communicatie van Oranjewoud Festival. De professionaliteit, de kennis van zaken, de creativiteit en het enthousiasme die het bureau daarbij aan de dag heeft gelegd, vormt een belangrijke basis voor het grote bereik en de bijzondere uitstraling die het festival in de loop van de jaren heeft verworven. Wij hopen daar nog vele jaren van samenwerking aan toe te voegen.

Eelke Bakker - Música Temprana

Eelke Bakker - Música Temprana

We hebben met Música Temprana al een aantal keren met veel plezier samengewerkt met De Kippen. Ze hebben gezorgd voor een aantal mooie resultaten voor onze projecten en hebben ons bovendien daarbij telkens op de hoogte gehouden van de voortgang.  Gedreven, inhoudelijk sterk, enthousiast én altijd bereid onze vragen te beantwoorden: we hopen dat we nog vaak met De Kippen kunnen werken!

Monique Dirven - Projectleider Kunst in de Openbare Ruimte

Monique Dirven - Projectleider Kunst in de Openbare Ruimte

De Kippen verzorgden in 2016-2017 de communicatie & marketing van Public Works, een kunstprogramma in de openbare ruimte van het Utrechtse Stationsgebied. Met hedendaagse beeldende kunst hadden De Kippen op dat moment nog wat minder ervaring, maar dit was nauwelijks te merken en werd ook ruimschoots gecompenseerd door hun grote professionaliteit en ervaring. De samenwerking is in alle opzichten zeer plezierig verlopen. De ingewikkelde opgave is tot een goed einde gebracht, slagvaardig en efficiënt, zeer zelfstandig én wisten precies wanneer met wie af te stemmen. De Kippen hebben een grote hoeveelheid persaandacht weten te genereren en brachten ook op social media het project continu onder de aandacht. En ook belangrijk: een gezellige, betrokken en loyale collega!

Georges Mutsaerts / Tamar Brüggemann - directeur Wonderfeel

Georges Mutsaerts / Tamar Brüggemann - directeur Wonderfeel

"De Kippen hebben met hun inbreng, commitment en grote accuratesse bijgedragen aan het succes van de eerste editie van Wonderfeel."

Silvia van der Heijden - hoofd communicatie VPRO

Silvia van der Heijden - hoofd communicatie VPRO

"In een bijzonder hectische periode kwam de VPRO communicatiekracht te kort om een aantal mooie nieuwe tv programma's goed onder de aandacht te brengen. Communicatiebureau De Kippen hielp ons op effectieve en plezierige wijze uit de brand. Zij namen de communicatie voor het tv-programma 'Het Groot-Brittannie van' onder haar hoede. Hoewel het programma niet eenvoudig te pluggen leek bij onze vaste contacten, zorgden De Kippen ervoor dat het programma zichtbaar aanwezig was in de landelijke dagbladen (o.a. pagina vullend artikel in het Parool) en op verschillende sites en blogs."

Dagmar Bokma - marketing & publiciteit Theater Utrecht

Dagmar Bokma - marketing & publiciteit Theater Utrecht

"Communicatiebureau De Kippen heeft Theater Utrecht (De Utrechtse Spelen) in 2014-2015 ruim vier maanden ondersteund bij de voorstellingscampagne rond de theaterproductie 'Phaedra' en de campagne rondom de lancering van de nieuwe naam. De samenwerking met hen is altijd prettig. Ze zijn professioneel, met hart voor de zaak, grondig en vasthoudend. Zij zijn van het begin tot het einde uitermate betrokken en invoelend. Een plezier en succes om mee samen te werken".

Peter Ouwerkerk - zakelijk leider en producent Internationaal Orgelfestival Haarlem

Peter Ouwerkerk - zakelijk leider en producent Internationaal Orgelfestival Haarlem

Sinds 2010 verzorgt Communicatiebureau De Kippen alle PR-uitingen van het Internationaal Orgelfestival Haarlem. Namens het bureau heeft Franca  dit inmiddels vijf edities met veel verve en deskundigheid gedaan. Hoewel De Kippen zeer thuis zijn in de cultuursector, was het orgel als kunstzinnig instrument hen tot 2010 vreemd, maar op bewonderenswaardige wijze hebben zij het instrument, haar repertoire, de vaak wonderlijke bespelers ervan en de cultuur eromheen eigen gemaakt. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een overtuigend ambassadeur van het orgel en het Haarlemse orgelfestival, wat zich vertaalt in én bewezen wordt door het feit dat De Kippen diverse media (waaronder toonaangevende dagbladen) die al jaren geen enkele interesse meer voor het orgel had, hebben kunnen bewegen er weer veel positieve aandacht aan te besteden. De Kippen beschikken over een netwerk én overtuigingskracht waarmee zij deuren open krijgt die wij als organisatoren van het festival op eigen kracht nooit hadden kunnen openen. We hopen nog vele jaren van hun diensten gebruik te kunnen maken!

Hester Haveman - afd. communicatie en marketing Prinses Christina Concours

Hester Haveman - afd. communicatie en marketing Prinses Christina Concours

"Communicatiebureau De Kippen heeft ons de afgelopen jaren een aantal keer geholpen bij pers- en publiciteitscampagnes rond concoursfinales in plaatsen als Groningen, Haarlem, Rotterdam en Maastricht. Het ging om werkzaamheden waar binnen de organisatie van het Prinses Christina Concours op bepaalde momenten geen handjes voor vrij waren. De Kippen gingen met veel energie en kennis van zaken voor ons aan de slag. Door hun efficiënte werkwijze en uitgebreide netwerk zorgden ze voor mooie publicaties, succesvolle acties en goede resultaten. De communicatie met De Kippen verliep altijd vlot en plezierig, met hier en daar een goede grap - ook niet onbelangrijk toch? Dit alles maakt dat wij de samenwerking als zeer prettig hebben ervaren."

Frank van der Schaar - toenmalig Manager Marketing & Communicatie Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

Frank van der Schaar - toenmalig Manager Marketing & Communicatie Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

"Ik vind de samenwerking tussen De Kippen en de Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem zeer goed lopen. Het is prettig dat een professionele achterwacht de zaken in de gaten houdt en coördineert -vooral in een periode dat ik 10 ballen tegelijkertijd in de lucht moet houden- en waarmee ik ook kan sparren."

Anna Becker - toenmalig zakelijk leider Cappella Amsterdam

Anna Becker - toenmalig zakelijk leider Cappella Amsterdam

"Cappella Amsterdam heeft in het midden van het drukke seizoen 2012-2013 twee vaste en zeer ervaren krachten moeten missen: onze productieleider en communicatie/marketingmanager. Het was ook duidelijk dat de laatste na zijn operatie niet meer terug kon keren. Het werd voor Cappella Amsterdam onmogelijk om het probleem intern op te vangen. De Kippen leek een zeer logische en achteraf een zeer geslaagde keuze voor deze ad interim oplossing. Binnen enkele dagen werd duidelijk dat de rust in de organisatie was wedergekeerd door de enorme ervaring van Franca  en haar professionaliteit. De twijfels of het tijdsbeslag voor de overgebleven medewerkers niet te groot zou zijn, waren onnodig. Uiteraard vereiste de situatie meer tijd en aandacht maar geen vraag werd overbodig gesteld. Dankzij de Kippen zijn alle geplande evenementen succesvol verlopen. De nieuwe communicatie en marketingmanager is op een uitstekende wijze door de Kippen ingewerkt en begeleid. Het was ook moeilijk om afscheid van elkaar te nemen. Professionaliteit, humor én jarenlange ervaring in de culturele sector, dát is de kracht van De Kippen." In het seizoen 2014-2015 zijn De Kippen opnieuw ruim vier maanden bij Cappella Amsterdam op kantoor werkzaam geweest.

Nelleke van Lindonk - directeur PINC

Nelleke van Lindonk - directeur PINC

"PINC 2010 is achter de rug, het is wat ons betreft een meer dan inspirerende dag geweest. Uit de reacties per mail, per kaart, per telefoon en via de Twitter blijkt dat de deelnemers ook veelal overdonderd naar huis gingen. Een conferentie organiseren doe je niet alleen, maar met veel mensen. Deze keer ook met De Kippen. Toen we in 2009 bij De Kippen kwamen om te praten of zij onze publilciteit wilden begeleiden, hadden we meteen een stevig gesprek. Hun naam, onze eigenwijsheid, de ongrijpbaarheid van PINC en de ingeslopen kleine gewoontes passeerden de revue. Wij wilden niet eerst tien vergaderingen over de analyse van ons bedrijf, maar eigen inzet en ideeën van mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Na de tweede bespreking was de ‘klik’ er. Even van te voren ‘schurken’ is nooit slecht. Nu PINC voorbij is, kunnen we alleen maar zeggen dat we heel erg blij zijn dat we met De Kippen hebben samengewerkt. Hun heldere manier van werken, hun inzet, hun ‘tegengas’, hun netheid, hun relativerende kijk op sommige zaken en hun constante enthousiasme, maakte het geheel af. Wat ons betreft op naar de volgende PINC!" Sindsdien werken De Kippen jaarlijks samen met PINC.

Maria Hansen - toenmalig zakelijk leider De Nederlandse Bachvereniging

Maria Hansen - toenmalig zakelijk leider De Nederlandse Bachvereniging

"Dankzij de inzet van De Kippen verliepen de zaken op de afdeling communicatie gedurende enkele maanden in 2006 uitstekend. Met name de PR voor de concerten van De Nederlandse Bachvereniging in deze periode verdient een compliment. Ik heb genoten van de samenwerking. Mochten er nog klussen uit te besteden zijn, dan komt er vast bij ons af en toe een kip scharrelen. Ik zal De Kippen blijven aanraden bij collega’s." De Kippen zijn in 2013 en 2014 teruggekomen voor een nieuwe interim functie en een kortlopende opdracht.

Benien van Berkel - toenmalig hoofd Communicatie & Marketing Holland Festival

Benien van Berkel - toenmalig hoofd Communicatie & Marketing Holland Festival

"De Kippen moesten in 2004 in een paar maanden tijd zo’n 35 internationale theaterproducties en concerten via alle Nederlandse media (pers, radio, televisie, internet) promoten. En anders dan hun naam doet vermoeden, geen gekakel en gefladder, maar een weloverwogen plan, gebaseerd op bereik van onze publieksgroepen, de interesses van individuele journalisten en de commerciële belangen van het festival. Resultaat: een lawine aan vrije publiciteit, van high-brow vakbladen tot Radio 2. Het Holland Festival is zeer tevreden." In 2005 zijn De Kippen opnieuw gevraagd alle PR te verzorgen.

Astrid in ’t Veld (TROS) en Manon Tuynman (NPS)

Astrid in ’t Veld (TROS) en Manon Tuynman (NPS)

"Wij hebben De Kippen ingezet om enkele concerten in de serie De Vrijdag van Vredenburg onder de aandacht van het publiek te brengen. Door de relevante ervaring die De Kippen bij de AVRO hebben opgedaan en omdat we ze voor een deel persoonlijk uit die tijd kenden, lag het voor het hand met hen in zee te gaan. De Kippen bleken enthousiast en vol ideeën die eerst nauwgezet met ons werden doorgenomen. Plezierig waren de betrokkenheid bij de concerten en de uitgebreide evaluaties. De contacten met de pers werden uitstekend behartigd. En hoewel de klus in een periode van fikse tegenwind moest worden geklaard (verhuizing van Vredenburg naar Vredenburg Leidsche Rijn met veel negatieve publiciteit) bleven De Kippen optimistisch en slaagden zij erin een behoorlijke hoeveelheid free publicity te genereren."

Marc Vondenhoff - toenmalig zakelijk leider Amsterdam Sinfonietta

Marc Vondenhoff - toenmalig zakelijk leider Amsterdam Sinfonietta

"We hebben De Kippen ingeschakeld op het moment dat we tijdelijk zonder marketingmedewerker zaten. De goede referenties die we gekregen hadden, gaven een goede verwachting, hoewel er ook de angst bestond dat ‘een bureau van buiten’ toch echt iets anders was dan een interne medewerker en de daarbij behorende betrokkenheid. Dit was echter niet het geval. De inzet van De Kippen was zeer betrokken en heeft ons veel werk uit handen genomen. Door hun inzet hebben we een aantal zaken die al waren uitgezet, kunnen continueren. Ondanks dat dit toch extra (coördinatie-) werkzaamheden op ons kantoor met zich meebracht, gaf het erg veel rust en vertrouwen dat de zaken bij De Kippen in goede handen waren. Dit bleek ook inderdaad bij de concrete resultaten."

Alma Netten - toenmalig directeur Grachtenfestival

Alma Netten - toenmalig directeur Grachtenfestival

"Het Grachtenfestival heeft veel plezier beleefd aan de samenwerking met De Kippen. Een bijzonder ras!"

Hans van Koolwijk - geluidkunstenaar

Hans van Koolwijk - geluidkunstenaar

"Nooit geweten dat goede publiciteit zóveel impact kan hebben... De Kippen overtuigden mij van de noodzaak om rond mijn tentoonstelling "Klank als Materie" naar buiten te treden en zetten een uitermate effectieve publiciteitscampagne op touw. We lieten duizenden prachtige vouwflyers verspreiden, maakten mooie persberichten, advertenties, een affiche en een website www.klankkaatser.nl. Dat resulteerde in interviews, ondermeer in Volkskrant en NRC, en radio- en televisieoptredens. Bezoekers stroomden toe en anderen waren jaloers op zoveel exposure. En tóch: het allerprettigst was wel de samenwerking met De Kippen. Zij hielden mij bij de les - in vier maanden vlogen er zo’n driehonderd korte mailtjes over en weer - snel, helder en hartelijk. Ik was daar buitengewoon gelukkig mee."

Yolande Melsert - toenmalig directeur BPP

Yolande Melsert - toenmalig directeur BPP

"Het is goed zakendoen met De Kippen. Deze dames weten niet alleen wat communiceren is, maar ook van wanten. En dat alles op een prettige manier. Handig als je, zoals wij, soms even wat extra handen en hersens nodig hebt. En ze koppelen het nog terug ook. Met deze Kippen is het gouden eieren leggen. Erg fijn!"

Sabien Stols - publiciteit & marketing

Sabien Stols - publiciteit & marketing

"Een paar weken vóór de première van de operaproductie Arminio werd duidelijk dat wij tijd en mankracht tekort kwamen om extra free publicity te genereren. Vooral toen bleek dat de landelijke pers zich niet bij drommen ‘vanzelf’ aanmeldde om de première bij te wonen, hebben wij Communicatiebureau De Kippen gevraagd deze taak op zich te nemen. Wij wisten dat het bureau het netwerk bezit dat noodzakelijk is voor dit soort opdrachten. Vanaf het begin bleek dat De Kippen professioneel, snel, adequaat en enthousiast te werk gingen; belangrijke eigenschappen voor het overbrengen/verkopen van ons ‘product’: een unieke operaproductie. De Kippen hebben gezorgd voor de totstandkoming van enkele radio-interviews met de makers van de opera op Radio 4, een lijst van vermeldingen op internet, recensies en aankondigingen.”

Marc-Jan Trapman - zakelijk leider Jeugdtheater Sonnevanck

Marc-Jan Trapman - zakelijk leider Jeugdtheater Sonnevanck

"Voor een niet-commercieel gezelschap als het onze is het steeds moeilijker om in de theaters stand te houden tegenover commerciële voorstellingen die sterk vanuit de media worden ondersteund. Wij zijn daarbij ook nog gevestigd buiten de Randstad waardoor diezelfde media totaal ongenaakbaar en onbereikbaar wordt. Sinds een paar jaar lijken wij nu toch kiertjes in dit blok te vinden en dat komt uitsluitend door de ondersteuning van De Kippen; hun vrolijk vasthoudende optimisme helpt om de moed er in te houden!"

Idske Bakker - zakelijk leider KMFA

Idske Bakker - zakelijk leider KMFA

“De aanleiding om contact op te nemen met De Kippen was de wens om meer publiciteit buiten Flevoland te genereren voor het festival. De eerste indruk van het bureau was positief. Het was prettig om met extra twee mensen te kunnen praten en werken. De Kippen hebben naar wens de afgesproken werkzaamheden uitgevoerd. Wij zijn zeer tevreden over hun werkwijze. Hoewel er weinig tot geen directe reactie is gekomen op een aantal kleine marketingacties, is het KMFA wel zichtbaarder is geworden buiten Flevoland.”

Renze Ferwerda - zanger / tekstschrijver

Renze Ferwerda - zanger / tekstschrijver

"De weg naar Lissabon weet ik moeiteloos te vinden. En ook mijn weg als zanger staat mij steeds helderder voor ogen. Maar in de ’culturele publiciteitsjungle’ waarin ik met vallen en opstaan mij een weg probeer te banen, kwamen De Kippen als geroepen en precies op het juiste moment. Ze openen de ogen van de ’onwetenden’. En zelfs met al die dovemansoren, die alleen nog gaan voor kijkcijfers, laten zij het niet afweten. Mede namens Freek Dicke en Toni Lameirinhas heel erg bedankt daarvoor! De Kippen waren en zijn een grote steun bij de publiciteit van ons theaterconcert Bestemming Lissabon."

José Kager - toenmalig teamleider Communicatie KRO

José Kager - toenmalig teamleider Communicatie KRO

"Communicatiebureau De Kippen heeft bij KRO Communicatie een interimfunctie vervuld in een drukke periode, die vanwege personeelswisselingen met een professionele en ervaren invaller overbrugd moest worden. We hadden ons geen betere kracht kunnen toewensen. Goed ingewerkt in de omroep, prettig en rustig, serviceverlenend, inspringend op zeer verschillende klussen en daarbij op professionele wijze communicerend. Onze perssite, uiteindelijk de grootste taak, is prima opgezet. We weten De Kippen te vinden als we nog eens iemand nodig hebben."

Anja de Bree - toenmalig directeur MHCM

Anja de Bree - toenmalig directeur MHCM

"Communicatiebureau De Kippen heeft ons geweldig geholpen bij het opstellen van de content van onze nieuwe website. Hun aanpak: de dingen eenvoudiger maken, goed kijken naar hoe ze overkomen en niet hoe ze bedoeld zijn. Onze website is er duidelijker door geworden, met een focus op de klant."