2018

2017

2016

Ribattuta Musica

Ribattuta Musica

2018 - Ook voor de Messiah in december 2018 verzorgen wij de PR rond de concerten.

2017 - Voor de Messiah in december 2017 is ons bureau opnieuw ingezet om de vrije publiciteit te verzorgen.

2017 - Voor de Johannes Passion in apri 2017 hebben wij de vrije publiciteit in verschillende steden verzorgd.

2016  - Met advies en begeleiding heeft ons bureau de zakelijke en artistieke leiding van het Ribatutta Vocaal Ensemble bijgestaan bij de naamsverandering (voortgekomen uit de inhoudelijke verbreding) naar Ribattuta Musica.

2016 - Teven hebben wij ondersteuning op het gebied van publiciteit geboden bij nieuwe projecten zoals de Messiah in december 2016. 

Website: www.rmusica.nl

Ribattuta Musica | Messiah

Alle musici van Ribattuta Musica wensen u een sfeervolle en muzikale Kerst!

Geplaatst door Ribattuta Musica op vrijdag 23 december 2016