2020

Internationaal Vocalisten Concours

Internationaal Vocalisten Concours

Het Internationaal Vocalisten Concours in 's-Hertogenbosch heeft Communicatiebureau De Kippen ingezet bij het opstellen van het meerjarenplan 2021-2024.