2010

2009

Het Groote Hoofd

Het Groote Hoofd

2009 - De Kippen hebben Het Groote Hoofd begeleid en geadviseerd bij het opstellen van diverse subsidie-aanvragen. Voor het werven van sponsors hebben wij een PowerPointPresentatie gemaakt t.b.v. de directie.
 
2009 - Tevens hebben wij in opdracht van het theatergezelschap een communicatieplan voor de periode 2009 – 2011 opgesteld.

2009 - Behalve op corporate niveau adviseerde Communicatiebureau De Kippen theatergezelschap Het Groote Hoofd - van Anny en Jan van Hoof - ook bij voorstellingen. Bijvoorbeeld bij In het Hart - met Joop en Margje Wittermans - die in het najaar van 2009 op locatie in boerderijen en fabriekshallen in Noord-Brabant werd gespeeld. De voorstelling is gebaseerd op het boek "In het hart van het land" van J.M. Coetzee.

2010 - Ook voor de zwarte tragi-komedie Het Platte Land, die in het voorjaar van 2010 op locatie in Noord-Brabant werd gespeeld door o.a. Michiel Nooter, Fabian Jansen en Floor van Berkestijn, verzorgden wij de communicatie.
 

Website: www.hetgrootehoofd.nl