2010

2004

Fra Fra Sound

Fra Fra Sound

2004 - Ten behoeve van het 25-jarig jubileum in 2005 van de Amsterdamse “African-Caribbean” band Fra Fra Sound heeft ons bureau in 2004 een communicatieplan opgesteld en een planning voor de hieraan gerelateerde activiteiten.
 

2010 - Vincent Henar heeft De Kippen gevraagd om een goede biografie voor zijn Amsterdamse septet Fra Fra Sound te schrijven. Er waren verschillende biografiën in omloop maar geen enkele voldeed echt. Behalve de lange versie, hebben wij ook voor deze 'groove jazz' formatie een kortere versie opgesteld.

Website: www.frafrasound.comnl