2014

2013

2012

2007

2006

De Nederlandse Bachvereniging

De Nederlandse Bachvereniging

Voor de Nederlandse Bachvereniging heeft ons bureau diverse jaren verschillende werkzaamheden verricht. 

2014 - De Nederlandse Bachvereniging heeft in 2014 het ambitieuze plan opgevat om tot en met haar honderdjarig bestaan in 2021 alle werken van J.S. Bach op te nemen en online te zetten onder de noemer All of Bach. Als 'geschenk aan de wereld' creëert de Bachvereniging een gratis toegankelijk online platform waar niet alleen alle werken van Bach, uitgevoerd door de Bachvereniging, te zien en te horen zijn, maar ook achtergrondinformatie en interviews met musici. Vrijdag 2 mei 2014 vond de lancering van www.allofbach.com plaats. Vanaf toen is iedere week een nieuw werk van Bach online gezet. In opdracht van de Nederlandse Bachvereniging verzorgde ons bureau de communicatie rond de lancering van dit project. 

2013 - Communicatiebureau De Kippen heeft voor het hoofd marketing van De Nederlandse Bachvereniging als sparringpartner opgetreden bij het opstellen van het Marketingplan seizoen 2013|2014.

2012 | 2013 - Opnieuw vervulden wij gedurende enkele maanden de interimfunctie van hoofd commnicatie op de afdelinge Maketing & Communicatie. 

2012 -  Voor het Vriendenmagazine verzorgden wij de samenstelling en redactie van twee edities.

2007 - Ten behoeve van verschillende projecten ("Dag van Bach" en de USA-tournee) heeft ons bureau diverse subsidieaanvragen inhoudelijk en redactioneel voorbereid. 

2006 - Tekstredactie verzorgd voor nieuwe de website rondom het Buxtehudejaar 2007.

2006 - Ons bureau heeft in het najaar en de winter van 2006 gedurende enkele maanden de interimfunctie van hoofd communicatie vervuld op de afdeling Marketing & Communicatie.

Website: www.bachvereniging.nl