2007

Combattimento Consort Amsterdam

Combattimento Consort Amsterdam

In opdracht van Combattimento Consort Amsterdam heeft ons bureau de pers- en mediacontacten onderhouden ten behoeve van de Nederlandse première van de Barokopera Arminio van Von Biber.

Website: www.combattimento.nl