Voor de Nederlandse Bachvereniging heeft ons bureau tussen 2006 en 2014 verschillende werkzaamheden verricht.In het najaar en de winter van 2006 hebben wij gedurende enkele maanden de interimfunctie van hoofd communicatie vervuld op de afdeling Marketing & Communicatie. Tevens verzorgden wij de tekstredactie voor nieuwe de website rondom het Buxtehudejaar 2007. In 2009 hebben wij ten behoeve van verschillende projecten ("Dag van Bach" en de USA-tournee) diverse subsidieaanvragen inhoudelijk en redactioneel voorbereid. In 2012 | 2013 vervulden wij opnieuw gedurende enkele maanden de interimfunctie van hoofd commnicatie op de afdelinge Maketing & Communicatie. Tevens verzorgden wij voor het Vriendenmagazine wij de samenstelling en redactie van twee edities. In 2013 heeft ons bureau voor het hoofd marketing van De Nederlandse Bachvereniging als sparringpartner opgetreden bij het opstellen van het Marketingplan seizoen 2013|2014. De Nederlandse Bachvereniging heeft in 2014 het ambitieuze plan opgevat om tot en met haar honderdjarig bestaan in 2021 alle werken van J.S. Bach op te nemen en online te zetten onder de noemer All of Bach. Als 'geschenk aan de wereld' creëert de Bachvereniging een gratis toegankelijk online platform waar niet alleen alle werken van Bach, uitgevoerd door de Bachvereniging, te zien en te horen zijn, maar ook achtergrondinformatie en interviews met musici. Vrijdag 2 mei 2014 vond de lancering van www.allofbach.com plaats. Vanaf toen is iedere week een nieuw werk van Bach online gezet. In opdracht van de Nederlandse Bachvereniging verzorgde ons bureau de communicatie rond de lancering van dit project. Website: www.bachvereniging.nl