Voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Kamermuziekvereeniging Rotterdam in 2007  heeft ons bureau de vrije publiciteit verzorgd. Het feestelijke concert met violiste Liza Ferschtman, de pianist Inon Barnatan en het Borodin Quartet vond plaats op 29 september 2007 in de Doelen in Rotterdam.

Aansluitend hebben wij acht seizoenen t/m 2016 de Stichting Kamermuziekvereeniging Rotterdam geadviseerd op het gebied van marketing en communicatie. Tevens verzorgden wij - online en  offline - voor verschillende concerten uit de serie van de Kamermuziekvereeniging de vrije en betaalde publiciteit. Jaarlijks keken wij met de opdrachtgever terug op het seizoen dat voorbij was en alvast vooruit op het komende seizoen en gaven daarbij advies aan het bestuur van de Stichting.

Website: www.kamermuziekvereeniging.nl