Bij Cappella Amsterdam heeft ons bureau tweemaal een zwangerschapswaarneming verzorgd. In 2013 en in 2014/2015. Het takenpakket bestond uit zowel de uitvoerende werkzaamheden als het (on)gevraagd adviseren, opstellen planningen en aanscherpen meerjarenplan.