Het Internationaal Vocalisten Concours in 's-Hertogenbosch heeft in 2020 Communicatiebureau De Kippen ingezet bij het opstellen van het meerjarenplan 2021-2024.

Tevens zijn wij gevraagd ondersteuning te bieden op het gebied van marketingcommunicatie en de gehele vrije publiciteit voor Mozart masterclass & more. Deze week werd georganiseerd van 28 november t/m 4 december 2020 en vormd het alternatief voor de 54e edite van het Internationaal Vocalisten Concours dat vanwege COVID-19 niet kon plaatsvinden in zijn oorspronkelijke vorm.
The world keeps on singing.

Website: www.ivc.nu